ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับกองกลางได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
24.03.2566
1

ผอ.กก. นำทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กก.สปอ. อิ่มเอมใจในพระธรรม ภายใต้กิจกรรม “ธรรมะ นำใจ”

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.03.2566
4

ผอ.กก. แท็กทีมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กก.สปอ. สวย หล่อ ด้วยผ้าไทย ภายใต้กิจกรรม “กก. ร่วมใจรักษ์ผ้าไทย”

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.03.2566
0

ผช.ปกอ. ผลักดันบุคลากร สปอ. เสริมความรู้ด้านการเงิน การบัญชี ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง สู่การพัฒนาองค์กรอย่างมืออาชีพ

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
Director Panel Image
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02